สาขาร้อยเอ็ด

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาสำนักงานใหญ่

   โทร: 043-512 981-2
   เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
   อาทิตย์  08:30-16:00
   ที่อยู่: 99/2 ถนนหายโศรก ตำบล ในเมือง ตำบลใน     เมือง  อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
 
  ขอเส้นทาง                        

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาโพนทอง

   โทร: 069-866-37399
   เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
   อาทิตย์  –
   ที่อยู่: 673 ตำบล แวง อำเภอ โพนทอง ร้อยเอ็ด           45110
 

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาการอาชีพ

   โทร: 089-6225486
   เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
   อาทิตย์  08:30-16:00
   ที่อยู่: 282/6-8 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง       อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
 

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาอาจสามารถ

   โทร: 043-512 981-2
   เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
   อาทิตย์  –
   ที่อยู่: 269 หมู่ 15  อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด            45160
 

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาคิววาปี

   โทร: 069-226-81055
    เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
    อาทิตย์  08:30-16:00
    ที่อยู่: 1/16-20 ถนนกองพลสิบ ตำบล ในเมือง              อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
 

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาบ้านเชียงใหม่

   โทร: 069-668-39737
    เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
    อาทิตย์  –
    ที่อยู่: 13หมู่8 ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
 

ชัยรักษ์มอเตอร์สาขาร้อยเอ็ด

 โทร: 093-3260002
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 195 197-199 ถนน สุริยเดช  บำรุง ตำบล ใน เมือง อำเภอ เมือร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาจตุรพักตรพิมาน

โทร: 093-3194192
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 432 433 หมู่9 ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาหนองพอก

โทร: 093-3272221
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 191 หมู่ 11 อำเภอ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเสลภูมิ1

โทร: 098-2147785
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเกษตรวิสัย

โทร: 081-6656676
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 162 อำเภอ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาศรีสมเด็จ

โทร: 096-6839416
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 48 หมู่1 บ้านเหล่าล้อ อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเมืองสรวง

โทร: 096-6839747
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 80/4 ตำบล หนองผือ อำเภอ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ คำผอุง

โทร: 085-5865626
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 146หมู่ 7 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ โนนสวรรค์

โทร: 063-748-1095
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 30 ม. 13 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45150
ขอเส้นทาง      

ชีเจเค ชัยรักษ์ สาขาหนองแคน

โทร:061-4145838
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 18:00
อาทิตย์ –
ที่อยู่: 195 ถนนราชการดำเนิน ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ขอเส้นทาง

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาปทุมรัตต์

โทร: 0816615915
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 264 หมู่ 12 ตำบล บัวแดง อำเภอ ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด 45190
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาธวัชดินแดง

โทร: 093-3259787
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 191-192-193-194, ตำบล ธงธานี อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเสลภูมิ2

โทร: 095-3032649
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาจังหาร

โทร: 063-2437785
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 175 หมู่ 11 ตำบล ป่าฝา อำเภอ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเมยวดี

โทร: 085-5073743
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: เลขที่ 89 หมู่ 6 บ้านใหม่สถานี ต อำเภอ เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250
ขอเส้นทาง      

ชัยรักษ์ยานยนต์ สาขาร้อยเอ็ด

โทร: 093-3260002
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 195,197,199 ถ.สุริยเดชบำรุง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ ขวาว

โทร: 063-9060503
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่:
170 หมู่ที่ 15 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สุวรรณภูมิ

โทร: 061-0855446
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 18:00
อาทิตย์ –
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 209 ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

 ขอเส้นทาง  

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาโพธิ์ชัย

โทร: 081-5469959
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 119 หมู่ 17 ขามเปี้ย, อำเภอ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาธวัชบุรี

โทร: 093-3202228
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 52/1-4 หมู่ 15 ตำบล นิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาพนมไพร

โทร: 0858845759
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 441 อำเภอ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาทุ่งเขาหลวง

โทร: 063-7482420
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 188/3-188 ตำบล เทอดไทย อำเภอ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45171
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ สาขาเชียงขวัญ

โทร: 096-6839745
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 33หมู่ที่2 ตำบลพระธาตุ พระธาตุ อำเภอ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ หนองฮี

โทร: 063-9060501
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 220 ม.9 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140
ขอเส้นทาง      

ซีเจเค ชัยรักษ์ เมืองบัว

โทร: 093-8106081
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 47 ม.11 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด 45150
ขอเส้นทาง