สาขา กาฬสินธุ์

ขัยรักษ์มอเตอร์ สาขากาฬสินธุ์

 โทร: 081-6610812
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 69 71,73 ถนน ภิรมย์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์มอเตอร์กาฬสินธุ์ สาขาแยกรพ.ธีรวัฒน์

 โทร: 
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 69 71,73 ถนน ภิรมย์ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขากุฉินารายณ์2

 โทร: 091-1304591
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 20/1 หมู่ 11 อำเภอ กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาห้วยผึ้ง

 โทร: 093-3270680
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 69 หมู่ 3 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์มอเตอร์ สาขาสหัสขันธ์

 โทร: 061-0208887
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 2/13 หมู่ 1 ตำบล โนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาร่องคำ

 โทร: 063-7482418
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 193 หมู่13 บ้านศรีเมือง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 
46210
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาฆ้องชัย

 โทร: 095-8859586
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: หมู่ที่7 292 ตำบล ฆ้องชัยพัฒนา อำเภอ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130
 
  ขอเส้นทาง           

ชัยรักษ์์ สาขาท่าคันโท

 โทร: 0658695048
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 191/1หมู่ 1 บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขากาฬสินธุ์2

 โทร: 091-1304602
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 235 ถนนธนะผล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขากมลาไสย

 โทร: 091-1304591
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 20/1 หมู่ 11 อำเภอ กมลาไสย กาฬสินธุ์
46130
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาเขาวง

 โทร: 098-1012200
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 65/5 หมู่ 18 ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาหนองกุงศรี

 โทร: 093-3270680
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: เลขที่ 235,235/1-2 หมู่ 6 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาดอนจาน

 โทร: 063-7482458
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –

 ที่อยู่: 123 หมู่1 ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

 

 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขานามน

 โทร: 063-7482419
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 333/1 หมู่ที่7 บ้านนาชวัญเมือง อำเภอ นามน กาฬสินธุ์ 46230
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาห้วยเม็ก

 โทร: 095-8964485
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: บ้านเลขที่170/3,170/4,170/5 หมู่ที่ี15 อำเภอ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46240
 
  ขอเส้นทาง           

ชัยรักษ์ สาขายางตลาด

 โทร: 0658855869
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 493 อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120
 
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขากาฬสินธุ์3

 โทร: 065-2374988
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 270/3 ถนน ภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์มอเตอร์ สาขากุฉินารายณ์

 โทร: 
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 20/1 หมู่ 11 อำเภอ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
46130
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขานาจารย์

 โทร: 093-3207773
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 221 หมู่ 2 ตำบล นาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาหนองสอ

 โทร: 093-3263399
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 100 หมู่7 บ้านหนองสอ ลำปาว เมือง กาฬสินธุ์ 46000
 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขาสมเด็จ

 โทร: 098-2587696
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –

 ที่อยู่: 233 หมู่ 10 อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

 

 
  ขอเส้นทาง           

ขัยรักษ์ สาขานาคู

 โทร: 096-9598694
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์  –
 ที่อยู่: 236/1หมู่ที่ 12 อำเภอ นาคู กาฬสินธุ์ 46250
 
 
  ขอเส้นทาง           

ชัยรัักษ์ สาขาคำม่วง

 โทร: 0658699080
 เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00-18:00
 อาทิตย์ –
 ที่อยู่: หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์ 46180
 
  ขอเส้นทาง