รายละเอียด campaign เช่าซื้อกับสมใจ

  • อนุมัติวงเงินยอดจัดสินเชื่อสำหรับเช่าซื้อรถแบบผ่าน 100% โดยไม่ต้องให้ข้อมูล/สัมภาษณ์กับสินเชื่ออีกไม่ต้องค้ำ
  • อนุมัติวงเงินสูงสุดสำหรับยอดจัดเช่าซื้อรถตามความเหมาะสม (ได้รับการอนุมัติวงเงินแล้วค่อยมาเลือกซื้อรถ) และ/หรือ รถรุ่นที่ลูกค้าเลือก
  • มาที่สาขาและทำสัญญาออกรถทันที

เงื่อนไขการพิจารณา:

  • แสดงเอกสารหลักฐานระบุอาชีพ “อย่างใดอย่างหนึ่ง”
  •  แสดงเอกสารยืนยันวินัยทางการเงิน “อย่างใดอย่างหนึ่ง”
  • ส่งสำเนาเพื่ออนุมัติวงเงินสูงสุดสำหรับยอดจัดเช่าซื้อรถ และ/หรือ รถรุ่นที่ลูกค้าเลือกก่อนวันทำสัญญาได้สูงสุด 14 วัน
  • แสดงเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบพร้อมส่งมอบสำเนาเอกสารที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ณ. วันทำสัญญา

* เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อการอนุมัตินอกเหนือจากเอกสารระบุตัวตนตามปกติเช่นบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

  1. ระบุอาชีพ “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ดังนี้

   1.1 “เจ้าของกิจการ” … ใบรับรองกิจการจากกรมพัฒน์ที่ตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ของกรมพัฒน์ โดยชื่อผู้เช่าซื้อต้องตรงกับเจ้าของกิจการห้างร้าน โดยกิจการต้องเปิดมาแล้วมากกว่า 1 ปี และมีสาขา สำนักงาน ที่จดทะเบียนในจังหวัดร้อยเอ็ด กส. มุก

   1.2 “พนักงานประจำ” … ใบรับรองการทำงานของพนักงานประจำ อายุงานมากกว่า 1 ปี ที่ออกมาไม่เกิน 30 วัน โดยทำงานกับบริษัทห้างร้านที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากกรมพัฒน์และมีสาขา สำนักงาน ที่จดทะเบียนในจังหวัดร้อยเอ็ด กส. มุก

   1.3 “ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ” … ใบรับรองการทำงานของข้าราชการประจำ (ยกเว้นทหาร ตำรวจ) พนักงานประจำรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมลูกจ้างประจำ) ที่ออกมาไม่เกิน 30 วัน

   1.4 “เกษตรกร” … เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน มีโฉนดพื้นที่ 3 ไร่ขึ้นไปมายืนยัน

หมายเหตุ: หากมีการต่อรองเงื่อนไขให้ลูกค้ารับการสัมภาษณ์กับสินเชื่อได้เพื่อปิดข้อกังวลและความเสี่ยง

  1. เอกสารยืนยันวินัยทางการเงิน “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งต้องมีชื่อตรงกับผู้เช่าซื้อ ดังนี้

   2.1 ใบเสร็จบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ย้อนหลัง 3 เดือนที่ชำระเต็มจำนวน (ไม่ใช่ขั้นต่ำ) ไม่เกินกำหนดเวลา(ล่าช้าได้ไม่เกิน 5 วัน) และแสดงยอดการชำระหนี้มากกว่า 2,000 บาทต่อเดือน

   2.2 ใบเสร็จค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไถ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ย้อนหลัง 3 เดือนที่ชำระไม่เกินกำหนดเวลา(ล่าช้าได้ไม่เกิน 5 วัน) และแสดงยอดการชำระหนี้มากกว่า 2,000 บาทต่อเดือน

   2.3 หลักฐานการผ่อนชำระและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไถ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน และมีค่างวดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

   2.4 ใบเสร็จการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือ”รายเดือน” ที่ชำระเต็มจำนวน (ไม่ใช่ขั้นต่ำ) ไม่เกินกำหนดเวลา(ล่าช้าได้ไม่เกิน 5 วัน) ที่มีชื่อผู้ใช้และผู้ชำระตรงกันกับผู้เช่าซื้อย้อนหลัง 5 เดือน และแสดงยอดการชำระหนี้มากกว่า 500 บาทต่อเดือน

   2.5 ใบเสร็จการจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกินกำหนดเวลา(ล่าช้าได้ไม่เกิน 5 วัน) ที่มีชื่อผู้ชำระตรงกันกับผู้เช่าซื้อย้อนหลัง 5 เดือน (หากเป็นเจ้าบ้านแสดงแค่ 3 เดือนย้อนหลัง) และแสดงยอดการชำระหนี้มากกว่า 500 บาทต่อเดือน

   2.6  สเตทเม้นท์บัญชีธนาคาร (สามารถเรียกผ่านโทรศัพท์มือถือได้) ย้อนหลัง 3 เดือนโดยยอดคงเหลือ ณ. วันสิ้นเดือน 3 เดือนย้อนหลังและวันที่ปัจจุบันมียอดคงเหลือมากกว่า 5,000 บาท

   2.7 เป็นลูกค้าเกรดเงินที่ซื้อรถเงินสด หรือผ่อนมาแล้วมากกว่า 18 งวด